Химическа индустрия

Най-добрите колани от влакна се използват широко в химическата промишленост.Общите химикали могат да бъдат разделени на твърди, течни и др.

За опаковането на химикали, BSTSTRAP има собствен набор от методи. В сравнение с PET със същата спецификация, силата на опън на влакнестия колан е много по-висока и няма да се разхлаби по време на транспортиране.

Най-добрата лента от влакна е мека по текстура и безопасна за употреба, няма да причини вреда на операторите по време на производство и употреба.

另请关注…

产品系列