Стомана и метал

Най-добрата лента от влакна е широко използвана в стомана и метал.

В традиционната промишленост обикновено се използват железни каишки за каишка.В сравнение с традиционните стоманени каишки, лентите за фиксиране на влакна имат добри предимства при експлоатация.По същите спецификации цената на железните каишки е по-висока от тази на лентите от влакна.

В различни области се използват влакнести опаковки с висока устойчивост на удар, пластичност и възстановяване след деформация.

Най-добрата лента от влакна е мека по текстура и безопасна за употреба, няма да причини вреда на операторите по време на производство и употреба.

另请关注…

产品系列