Chemický průmysl

BSTSTRAP Nejlepší vláknité pásy jsou v chemickém průmyslu široce používány. Obecné chemikálie lze rozdělit na pevné, kapalné atd.

Pro balení chemikálií má BSTSTRAP svůj vlastní soubor metod. Ve srovnání s PET stejné specifikace je tahová síla vláknového pásu mnohem vyšší a během přepravy se neuvolní.

BSTSTRAP Vláknitá páska má měkkou strukturu a je bezpečná při používání. Během výroby a používání nedojde k poškození obsluhy.

化学品行业

另请关注…

产品系列