Stål och metall

BSTSTRAP fibertejp används ofta i stål och metall.

I traditionella industrier används vanligtvis järnband. Jämfört med traditionella stålband har fiberband goda prestandafördelar. Enligt samma specifikationer är kostnaden för järnband högre än fiberband.

Fiberförpackningar med hög slaghållfasthet, duktilitet och återhämtning efter deformation används inom olika områden.

BSTSTRAP-fibertejp är mjuk och säker att använda, det kommer inte att orsaka skada på operatören under produktion och användning.

另请关注…

产品系列