Công nghiệp hóa chất

BSTSTRAP Thép và kim loại Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất. Các hóa chất nói chung có thể được chia thành rắn, lỏng, v.v.

Đối với việc đóng gói hóa chất, BSTSTRAP có các phương pháp riêng. So với PET có cùng thông số kỹ thuật, lực kéo của đai sợi cao hơn nhiều và nó sẽ không bị nới lỏng trong quá trình vận chuyển.

BSTSTRAP Công nghiệp hóa chất Kết cấu mềm mại, an toàn khi sử dụng, không gây hại cho người vận hành trong quá trình sản xuất và sử dụng.

另请关注…

产品系列