Dây đeo đóng gói nóng chảy Đặc trưng

• Chống chịu thời tiết hiệu quả, nhiệt độ môi trường làm việc tốt nhất -40/35 ℃;
• Chống va đập đột ngột hiệu quả và hấp thụ năng lượng va đập;
• Bền như thép đai, nhưng nhẹ hơn thép đai 75%;

• Nó có thể được sử dụng với các công cụ đơn giản hoặc thủ công;
• Nó có thể đáp ứng các nhu cầu chung mà không cần khóa;
• Tiết kiệm hiệu quả chi phí logistics;

• Không có cạnh sắc, hệ số an toàn cao;
• Không dễ gỉ, không dễ mục nát;
• Sức căng tuyến tính cao và sức căng hệ thống

Tải xuống

另请关注…

产品系列