Nhượng quyền toàn cầu

Trong mười một năm, BSTSTRAP đã sản xuất và nghiên cứu và phát triển hệ thống gia cố hàng hóa một chiều. Đổi mới liên tục và phát triển công nghệ mới nhất đảm bảo rằng Best duy trì vị thế của mình trong ngành công nghiệp này. Với phạm vi sản phẩm đa dạng nhất trên thị trường,  BSTSTRAP có thể cung cấp các nguồn lực để đáp ứng bất kỳ thách thức vận chuyển nào.

BSTSTRAP hiện đang tuyển đại lý thương hiệu trên toàn thế giới, trân trọng kính mời các đại lý có ý định hợp tác tham gia cùng chúng tôi để đạt được sự hợp tác cùng có lợi!

Sơ đồ phân bổ khách hàng toàn cầu hiện tại của BSTSTRAP như sau:            

产品系列