Logistics và cảng

BSTSTRAP Thép và kim loại Nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hậu cần và bến cảng Vì đai sợi không bị gỉ hoặc hư hỏng, nó được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển hậu cần đầu cuối, lưu trữ, v.v.

Và Thép và kim loại Với độ bền kéo cao, nó có thể thay thế các loại đai thép truyền thống. Đai sợi thân thiện với môi trường, có thể tái chế và là một sản phẩm mới phổ biến. Sợi đai có vai trò to lớn trong quá trình vận chuyển.

另请关注…

产品系列