Đóng gói thông tin khấu trừ

BSTSTRAP Khóa dây thép mạ kẽm polyeste composite đóng đai Nó được hình thành bằng cách dập cơ học quy mô lớn và đã trải qua các xử lý bề mặt khác nhau như mạ kẽm hoặc phốt phát hóa. Nó có các đặc điểm là độ bền kéo mạnh, hoạt động đơn giản, độ bền cao, có thể tái sử dụng và các kích thước khác nhau để lựa chọn.

Chi tiết

Kịch bản ứng dụng

Ứng dụng ngành