BSTSTRAP

Đảm bảo sự an toàn của hàng hóa thế giới

BSTSTRAP Hợp tác với khách hàng để đưa ra các đề xuất và giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển toàn cầu, cho dù đó là vận chuyển hàng hóa năng động, hóa chất nguy hiểm hoặc hàng thủ công dễ vỡ

BSTSTRAP Hợp tác với khách hàng để đưa ra các đề xuất và giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển toàn cầu, cho dù đó là vận chuyển hàng hóa năng động, hóa chất nguy hiểm hoặc hàng thủ công dễ vỡ

Chúng tôi không chỉ đảm bảo sự an toàn của hàng hóa trên thế giới; đồng thời, chúng tôi còn biến ngành công nghiệp hậu cần trở nên an toàn hơn và sáng tạo hơn để giúp khách hàng mở rộng hơn nữa phạm vi kinh doanh toàn cầu của mình

Xem bằng cấp
Dây đai composite